5 Hal Wajib Orangtua Kepada Anak dalam Islam

Menjadi orangtua adalahpekerjaan mulia. Mengasihi dan menyukai sang buah hati bahkan dibuka dari sebelum berjumpa, yakni di dalam kandungan. Sehingga tidak heran anak mesti berbakti untuk kedua orangtua mereka, atas kasih sayang yang diserahkan semenjak kecil.

Namun ternyata orangtua pun memiliki sejumlah kewajiban terhadap anak menurut keterangan dari pandangan Islam. Mulai dari baru bermunculan hingga membesarkannya hingga dewasa, orangtua harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lantas apa saja keharusan orangtua terhadap anaknya bila disaksikan dari pandangan Islam? Berikut penjelasannya dirangkum The Habaib (thehabaib.com).

  1. Memberi nama yang baik

Nama ialah doa guna anak. Sehingga menyerahkan nama yang baik dengan kata lain mendokan anak menemukan kebahagian dunia dan akhirat. Nama yang baik ialah cara kesatu orangtua mengerjakan kewajibannya untuk masa mendatang sang buah hati. Jadi pastikan anda memberikan si kecil nama yang baik, sebagai doa dan format kasih sayang pada anak. Disarankan untuk menyerahkan nama yang memiliki makna dalam doktrin islam.

  1. Memberikan ASI

Kewajiban orangtua terutama ibu menyerahkan Air Susu Ibu (ASI) sudah tertuang dalam Al-Qur’an. Anak disapih sekitar dua tahun lamanya. Inilah yang menjadikan perempuan terutama para ibu mendapatkan keagungan dalam Islam. ASI pun adalahsebuah keberkahan yang diserahkan Allah SWT dengan begitu tidak sedikit manfaatnya guna si kecil, sampai-sampai wajib untuk orangtua guna memberikannya pada anak.

  1. Mengajarkan Salat dan Al-Qur’an

Hal kesatu yang dihisab di akhirat ialah salat, telah sepatutnya mengajarkan salat untuk anak menjadi keharusan orangtua, supaya si kecil selamat tidak saja di dunia pun di akhirat. Di samping salat, pandai menyimak Al-Qur’an pun menjadi keharusan orangtua guna mengajarkannya untuk anak.

  1. Memberi nafkah yang halal

Makan dan nafkah yang halal akan menciptakan anak tumbuh dengan baik. Anak bakal terlindung dari dosa dan kehidupannya lebih dimudahkan oleh Allah. Untuk tersebut wajib kiranya orangtua mengusahakan untuk menggali rezeki yang halal dan memberikannya untuk anak.

  1. Menikahkan dengan calon pasangan yang baik

Hingga melepas tanggungjawab ketika anak menikah, orangtua memiliki keharusan terakhirnya yakni meyakinkan calon pasangannya ialah orang yang baik. Orangtua dapat menilai apakah calon pasangan sang anak memahami Islam dengan baik. Hal ini supaya anak dapat melanjutkan hidup bareng pasangan dengan sakinah mawaddah wa rahmah, yakni keluarga yang sarat kedamaian, saling menghormati, dan berkasih sayang.

Kunjungi Kami:

THE HABAIB

thehabaib.com

instagram.com/thehabaib

facebook.com/thehabaib

twitter.com/thehabaib